Nepřevzetí zásilky na dobírku je porušení kupní smlouvy

Objednal(a) jste si zboží na dobírku z našeho e-shopu s tím, že si to ještě necháte projít hlavou a když se rozhodnete, že ho vlastně nechcete, tak si jej jednoduše nevyzvednete? Nebo se to dokonce již stalo a vy jste obdržel(a) od nás email o nevyzvednuté zásilce na dobírku? V tomto případě dávejte dobrý pozor a věnujte pozornost tomuto článku!

Nejdříve si řekneme, co si o tom myslí zákon:

Citujme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.: – ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Povinnosti kupujícího § 2118:
Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.

Nepřevzetím zásilky byste výše zmíněný zákon porušil(a).

Od našeho e-shopu i od zvoleného dopravce obdržíte informace o předání zboží dopravci a následně o tom, že si jej můžete na odběrném místě vyzvednout a odkaz na trasování zásilky.

Přestože je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl(a).

Nyní jsou 2 možnosti, jak toto vyřešit:

1. O objednávku máte zájem:

Zboží Vám znovu zašleme jakmile se nám vrátí na sklad. Cena objednávky bude navýšena o  kompenzaci nákladů za nevyzvednutou předchozí zásilku.

2. O objednávku nemáte zájem:

Zde je situace poněkud komplikovanější. To, že zásilku nepřevezmete, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový).

Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil(a) v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky – a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě.

Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaložených nákladů na vyskladnění, naskladnění, poštovného, balného a od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil(a) kupní smlouvu.

Proto Vás požádáme, abyste provedl(a) platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době – vyhnete se tak komplikacím.

Platební informace k úhradě kompenzace nákladů:

Číslo účtu: 131-1144590227/0100
IBAN: CZ6101000001311144590227
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: číslo nevyzvednuté objednávky
Částka k úhradě nevyzvednutá zásilka do ČR: 150,- Kč
Částka k úhradě nevyzvednutá zásilka SK: 6,00- €

Pokud nezaplatíte kompenzaci nákladů nebo si nenecháte zboží zaslat znovu, nastane následující:

Aktuálně platné zákony České republiky dávají obchodům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům, kteří zásilku na dobírku nepřevezmou.

Jelikož jste porušil(a) platnou smlouvu, lze toto řešit následujícími třemi způsoby:

1. Postoupení pohledávky společnosti REDOGAN s.r.o., specializující se na inkaso našich pohledávek.
2. Zaplacení našemu obchodu kompenzaci nákladů, dle zaslané písemné výzvy.
3. Soudní cestou.

Body 1. i 3. jsou sice zdlouhavé, pro Vás finančně velmi nevýhodné, ale pro nás velmi efektivní. (Nebyl(a) byste první ani poslední, takže se nám opravdu vyplatí požadovat své finance zpět.)

Bod 2. je pro Vás cesta nejpřijatelnější a nejlevnější.

V té chvíli proti Vám nebude zahájeno žádné řízení pro vymáhání pohledávky. Pevně věříme ve Vaši čestnost a zodpovědnost a to, že kompenzaci poštovného uhradíte.

Věříme, že máte plné právo vědět, jaké důsledky může mít neplnění uzavřené smlouvy, byť je to smlouva kupní, uzavřená s internetovým obchodem.

Pokud si myslíte, že se Vás “pouze snažíme zastrašit” nebo “že když jste si dobírku nevyzvedl(a) už vícekrát a nikdo s tím neměl problém”, vězte že tomu tak není.

Například dTest (český spotřebitelský měsíčník, který se zaměřuje na testování výrobků a služeb, a zároveň také poskytuje poradenství a rady v oblasti práva spotřebitelů a práv prodejců, informuje o nových zákonech, varuje před nekalými praktikami prodávajících a klamavou reklamou, poskytuje rady při reklamacích apod.) říká toto:

„Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. “Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“

My po Vás žádnou pokutu ani úroky z prodlení požadovat nebudeme. Pouze kompenzaci poštovného, balného a náklady na naskladnění a vyskladnění.

Přečtěte si naše vyjádření k vymáhání pohledávek:

Mimosoudní vymáhání našich zákazníků, je i přesto, že je zákon na naší straně, pro nás z lidského hlediska velice nepříjemné. Doufáme, že se vzájemně dohodneme a částku, kterou jsme skutečně vynaložili, na vyřízení Vaší nevyzvednuté zásilky, včas uhradíte. Tímto vše vyřešíme, bez emocí a zbytečných starostí navíc, které by následovaly. Z naší strany byla odvedena poctivá práce. A proto i my se musíme nějak bránit, aby nám nevnikala žádná pravidelná škoda, kterou jsme nezavinili a mohli jsme dál dělat radost našim zákazníkům.

Jen pro zajímavost:

Uvědomte si, že nevyzvednutím zásilky byste nám navíc zvýšili náklady tím, že zásilku musíme rozbalit, zboží pečlivě zkontrolovat, znovu nepoužitelné obalové materiály musíme zlikvidovat, zajistit zpětnou logistiku zboží do skladů a plno jiné práce.

Takovéto náklady stojí giganty mezi českými internetovými obchody neuvěřitelné miliony korun měsíčně. Malé internetové obchody jako jsme my to ročně finančně zatíží natolik, že je to může i zlikvidovat, protože se jedná o náklady i v desítkách ticíc ročně, které jsou na nevyzvednuté zásilky zbytečně vynaloženy. Za tyto peníze nám opravdu stojí bojovat.

Že jste to nevěděli? Většina lidí to neví. Ale pro příště, prosíme, přemýšlejte nad tím, až jaké dopady takovéto Vaše jednání může mít.

Proto Vás žádáme, ať zodpovědně dostojíte Vašim závazkům a zboží si vezvednete – nebo pokud ne, provedete platbu za kompenzaci poštovného.

Náš obchod svou část kupní smlouvy dodržel – Vy jste ji nevyzvednutím zboží porušil(a).
Proto není žádný důvod, aby z Vašich chyb byl tratný náš obchod.

Věříme, že jsme Vám danou problematiku dostatečně vysvětlili.

Pokud stále něčemu nerozumíte nebo potřebujete poradit či pomoci s provedením platby, neváhejte nás kontaktovat (pouze písemně) na náš email.

Předem děkujeme za Vaši férovost, tým Freetiger.cz.